تنها اتاقی همیشه مرتبه و همه چیز سر جاش می‌مونه، که توش زندگی
نکنی!

اگه
زندگیت گاهی آشفته میشه و هیچی سر جاش نیست، بدون هنوز
زنده‌ای!

اما اگر همیشه همه چی آرومه و تو چقدر خوشحالی! یه فکری برای خودت بکن!

.

وقتی آدما میگن بارون رو دوست داریم ولی تا بارون میاد
چتر باز میکنن...
وقتی میگن پرنده رو دوست داریم ولی تو قفس نگهش
میدارن...
باید از دوست داشتن آدما ترسید!

.

حاصل عشق مترسک به کلاغ، مرگ یک مزرعه بود

.

روزانه هزاران انسان به دنیا می‌آیند...

اما
انسانیت در حال انقراض است!

.

گاهی با دویدن برای رسیدن به کسی، دیگر نفسی برای ماندن
در کنار او باقی نخواهد ماند!

.

پرواز کن آنگونه که می‌خواهی

و
گرنه پروازت می دهند آنگونه که می‌خواهند