before i die i want

هر چیزی که دوست دارین قبل از مرگ انجام بدین یا بهش برسین و میتونین بگین!!!!