دست نوشته های رستگاری برا تبریک روز ولنتاین به شما.......

  در سده سوم میلادی طبق دستور کلاودیوس دوم ازدواج بین سربازان امپراطوری ممنوع بوده.اینجور براتون بگم که این ادم خیلی خیلی بی رحم بوده دیگه......

اما کشیشی به نام والنتین (والنتیوس)، مخفیانه عقد سربازان رومی را با دختران محبوبشان جاری می‌کرد. هنگامی که کلاودیوس این امر را دریافت، والنتین را دستگیر و زندانی کرد حقیتش این والنتین مرد بوده مثل......(من!!!)

راستشو بخواین کلاودیوس رفت تو زندان که شاید بتونه مخ والنتین رو بزنه دنبال این کارو نگیره که شکر خدا نتونست

یکی از زندانبانان دختری نابینا داشت که به زندان می‌آمد به تفصیل با وَلِنتَین سخن می‌گفت و درست پیش از آن که والنتین به اعدام محکوم گردد، برای آن دختر نابینا کارتی فرستاد که بر روی آن نگاشته بود: ««از طرف والنتین ِ

(from your valentine)

دیگه بعد از این ولنتاین مد شد به قول خودمون

روز عشاق گرامی.......